Birding@Taiwan

The Gallery

Click to view full size image
White-throated_Kingfisher-Cang20Fei20Cui203.jpg White-bellied_Sea_Eagle-Bai20Fu20Hai20Diao20.jpg Streaked_Spiderhunter-Wen20Bei20Bu20Zhu20Niao201.jpg Stork-billed_Kingfisher-Guan20Zui20Fei20Cui201.jpg Purple_Swamphen-Zi20Shui20Ji202.jpg Oriental_Pied_Hornbill-Guan20Ban20Xi20Niao201.jpg Lesser_Whistling_Duck-Shu20Ya20-1.jpg